Rada Gminy Przeciszów
Kadencja 2018-2023


Przewodniczący:
Marek Trzaska
Wiceprzewodniczący:
Artur Bochenek
Władysław Kozub

 

Radni:

Ryszard Cygan
Dawid Góral
Rafał Kozak
Andrzej Kozłowski
Adam Madeja
Ludwik Makuch
Jan Medyński
Jerzy Michałek
Anna Momot
Maciej Momot
Dawid Nowak
Maria Wilczak

 

Komisje Rady Gminy Przeciszów:

 

Komisja Rewizyjna:

MAKUCH LUDWIK – Przewodniczący
MADEJA  ADAM – Wiceprzewodniczący
GÓRAL DAWID - Członek
KOZŁOWSKI ANDRZEJ - Członek
KOZAK RAFAŁ - Członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

 

KOZUB WŁADYSŁAW - Przewodniczący
MEDYŃSKI JAN - Członek
CYGAN RYSZARD - Członek
MOMOT ANNA - Członek
WILCZAK MARIA - Członek

 

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu:

 

NOWAK  DAWID - Przewodniczący
BOCHENEK ARTUR  członek
MADEJA ADAM  członek
MICHAŁEK JERZY  członek
MOMOT MACIEJ  członek

 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

WILCZAK MARIA  Przewodniczący
KOZAK RAFAŁ  Wiceprzewodniczący
CYGAN RYSZARD  członek
MEDYŃSKI  JAN  członek

Ogłoszenia