GMINA PRZECISZÓW - Urząd Gminy Przeciszów
adres:
32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 
Tel. 033 841 32 94,   033 841 41 46;  fax: 033 841 32 01
 

NIP: 549-21-97-487

REGON: 072181899

Internet: www.przeciszow.pl

e-mail:
wojt@przeciszow.pl

gmina@przeciszow.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP:

/73j45ccnij/skrytka


Numery rachunków bankowych

13 8136 0000 0021 0698 2000 0010

rachunek do wpłat m.in. z tytułu:


- za wydanie zaświadczeń, opłaty skarbowej, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, udostępnienia danych osobowych;


- innych opłat (min.: za wynajem lokali i gruntów, koszty mediów) oraz innych rozliczeń z Urzędem Gminy.

 

76 8136 0000 0021 0698 2000 0040

rachunek sum depozytowych (wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

37 8136 0000 0021 0698 2000 0160

rachunek bankowy budżetu gminy (dotacje, subwencje, udziały w PDOF, PDOP oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)

 


Urząd Gminy czynny:

poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 - 15.00
wtorek: 7.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 14.00

Władze Gminy:

Przewodniczący Rady Gminy -
Marek Trzaska
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy -
Artur Bochenek
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy -
Władysław Kozub
Wójt Gminy -
Tomasz Kosowski
Sekretarz Gminy -
Dorota Nykiel - Urban
Skarbnik Gminy - Agnieszka Domider

 


 

 

 


Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy:


Wójt Gminy ..................................(033) 841 32 94  wew. 32

Sekretarz Gminy.............................(033) 841 32 94  wew. 33

Skarbnik Gminy..............................(033) 841 32 94  wew. 35

Przewodniczący Rady Gminy.............................. 505 763 595

Stanowiska:

Kadry, działalność gospodarcza ..........(33) 841 32 94  wew. 31

Budownictwo, planowanie  przestrzenne. .(33) 841 32 94  wew. 45

Rolnictwo, mienie komunalne .............(33) 841 32 94  wew. 41

Podatki i opłaty, wymiar .....................(33) 841 32 94  wew. 39

Księgowość podatkowa........................(33) 841 32 94  wew. 39

Zamówienia publiczne, inwestycje ........(33) 841 32 94  wew. 43

Księgowość budżetowa, płace ...........................(33) 841 32 04

Księgowość oświatowa, płace ............................(33) 841 32 04

Ewidencja ludn.,dowody osobiste  .........(33) 841 32 94  wew. 38

USC, obsługa rady ...........................................(33) 841 33 80

Oświata, cmentarze, sport.....................(33) 841 32 94 wew. 36

Koordynator ds. sportu ......................................    787 469 050
                                                                sport(a)przeciszow.pl

 

Ogłoszenia