Wszystkie uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

poniższy link prowadzi bezpośrednio do aktualnej listy uchwał:

 

Uchwały Rady Gminy Przeciszów

Ogłoszenia