Gmina Przeciszów

 

Kontakt z Radą Gminy Przeciszów:

Przewodniczący Rady Gminy  505 763 595

Obsługa Rady    (033) 841 33 80, domasik(a)przeciszow.pl

 

 Obsługa Rady Gminy Przeciszów

Urząd Gminy Przeciszów
ul. Podlesie 1 32-641 Przeciszów

pokój nr 006

nr telefonu: 33 8413-380
mail: 
domasik(a)przeciszow.pl

 

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY

 Przewodniczący  Rady w sprawach skarg i wniosków przyjmują obywateli:

w  każdy  wtorek w godzinach od 15.00 do 16.00
 

pokój nr 006 (parter)

Ogłoszenia