wróc do listy wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Przeciszów z dnia 14.12.2020r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze (obwód łowiecki nr 99)

2020-12-15 10:41:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 14.12.2020r.

 

w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze (obwód łowiecki nr 99)

 

       Wójt Gminy Przeciszów, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze w obwodzie łowieckim nr 99.

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może  zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przeciszów. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

 

Harmonogram polowań – obwód łowiecki nr 99

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

Ogłoszenia