Informacje o aktualnych sesjach, oraz protokoły

z wcześniejszych sesji  Rady Gminy Przeciszów

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przeciszów

poniższy link prowadzi bezpośrednio do informacji o sesjach:

 

Sesje Rady Gminy Przeciszów

Ogłoszenia