wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przeciszów w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła Łowieckiego CZAJKA (obwód łowiecki nr 118)

2020-08-10 12:31:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 10.08.2020r.

 

 

w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła Łowieckiego CZAJKA (obwód łowiecki nr 118)

 

       Wójt Gminy Przeciszów, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania Koła Łowieckiego CZAJKA w obwodzie łowieckim nr 118.

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może  zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przeciszów. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 


 

Do pobrania:

 

 

 

Ogłoszenia