wróc do listy wiadomości

Dofinansowanie na zakup komputerów dla uczniów

2021-05-25 6:40:01

Gmina Przeciszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 942,16 złotych na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów z terenu naszej Gminy w ramach projektu ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych’’ w ramach 10 Osi Priorytetowej. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Środki pochodzące z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostaną przeznaczone na zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej dla uczniów z naszych szkół.

Ogłoszenia