Informacje o zarządzeniach Wójta Gminy Przeciszów

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przeciszów

poniższy link prowadzi bezpośrednio do informacji o sesjach:

 

Zarządzenia Wójta Gminy Przeciszów

Ogłoszenia