Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Przeciszowie
ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

 

Administracja Zakładu
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
tel. 33 841-32-27,
tel./fax 33 841-36-49
Stacja Uzdatniania Wody
codziennie - całodobowo
tel. 33 841-32-27
Przepompownia Ścieków Podlesie
codziennie - całodobowo
tel. 33 843-59-70,
tel. 507-571-590
Zaplecze Techniczne w Piotrowicach
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
tel. 33 841-33-10

e-mail: gzwik(at)gzwik.przeciszow.iap.pl

http://www.gzwik.przeciszow.pl/

 

Ogłoszenia