wróc do listy wiadomości

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie

2018-05-08 10:47:39

W dniu 27 marca 2018 r. Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber przy kontrasygnacie Antoniego Wójcickiego Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Celem przedmiotowej operacji jest stworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca dla mieszkańców poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Przeciszów przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna w skład której będzie wchodzić: bieżnia 3 – torowa, skok w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, stół do tenisa stołowego, zostaną również zamontowane ławki oraz stojaki na rower.

 

W wyniku realizacji inwestycji powstanie ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna (1 szt.)
z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy miejscowości Przeciszów (3 929 osób), całej gminy oraz gmin sąsiednich.

 


 

W dniu 02 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber przy kontrasygnacie Antoniego Wójcickiego Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Las” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca do rekreacji dla małych i dużych mieszkańców gminy oraz gmin ościennych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Las,               w skład której wchodzić będą urządzenia zabawowe tj. bujaki, huśtawka wagowa, karuzela krzyżowa, sześcian do wspinania oraz dwie wieże. Zostanie również zamontowany zestaw treningowy (orbitrek, wahadło, biegacz, twister).

Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej umożliwi mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zostanie zwiększona powszechność i dostępność infrastruktury rekreacyjnej, której obecnie brakuje w miejscowości Las. Powstanie infrastruktury rekreacyjnej poprawi również atrakcyjność miejscowości Las, jako miejsca turystycznego.

Infrastruktura rekreacyjna powstanie obok budynku Domu Ludowego oraz Fundacji im. Brata Alberta.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna (1 szt.) z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy miejscowości Las (538 osób), całej gminy oraz gmin sąsiednich.

Ogłoszenia