• Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego w związku z prowadzeniem Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami • Od 13 października 2021 r. wzrasta wysokość kosztów upomnienia od zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2021 poz. 67) koszt ten wynosi obecnie 16 zł (poprzednio 11,60 zł).


 • W dniu 01 października 2021r. najstarsza obecnie mieszkanka Przeciszowa
  Pani Józefa Cygan obchodziła swoje 100 urodziny. Jest mieszkanką
  naszej Gminy od urodzenia.


 • W związku z tym, iż w systemie informatycznym GROBONET zamieszczane są sukcesywnie fotografie grobów, zobowiązujemy firmy kamieniarskie oraz dysponentów grobów do każdorazowego przekazywania do Zarządcy cmentarza (Urzędu Gminy Przeciszów) informacji o wszelkich dokonanych zmianach w sposobie zagospodarowania miejsc grzebalnych takich jak: budowa nagrobka, zmiana treści napisów na płytach nagrobnych itp. Otrzymywane od Państwa informacje pozwolą Nam na bieżącą aktualizację zamieszczanej dokumentacji fotograficznej.


 • Ogłoszenie w sprawie opłat cmentarnych  Wszystkie osoby, które są dysponentami grobów nie opłaconych, tzn.: pozostali małżonkowie, dzieci, krewni, powinowaci prosimy o sprawdzenie tego faktu i uregulowanie ewentualnych zaległości.

  Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych określają termin, po którym grób może zostać użyty do ponownego chowania -
  jest to okres 20 lat od ostatniego pochówku.


 • W związku z pandemią COVID-19, która dotknęła nasze społeczeństwo wiele osób zmaga się z powikłaniami po przejściu tej choroby. Dlatego też w trosce o te osoby została uruchomiona rehabilitacja pocovidowa, która jest finansowana w całości przez NFZ.

 • W Rankingu Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020,
  Przeciszów zajął 62 miejsce na 1533 gminy wiejskie. • Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia
  w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką
  dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy.

[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]

Ogłoszenia