Strona główna Zagospodarowanie przestrzenne

 

Uchwała Nr XXXII/185/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów"


UCHWAŁA Nr XXII/129/16 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów dla terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV


UCHWAŁA NR V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów”


 

UCHWAŁA Nr XXV/181/13 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów

 

 

UCHWAŁA Nr XXV/180/13 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów

 

UCHWAŁA Nr XXV/179/13 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3 

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7


Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10


 

 

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/192/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów.PDF 161 KB

 

Załącznik 1 Rysunek Plan.PDF  226 KB

Załącznik 2 Rysunek Planu.PDF 148 KB

Załącznik 3 Rysunek Planu.PDF 217 KB

Załącznik 4 Rysunek Planu.PDF 160 KB

Załącznik 5 Rysunek Planu.PDF 452 KB

Załącznik 6 Rysunek PlanuPDF 195 KB

Załącznik 7 Rysunek Planu.PDF 151 KB

Załącznik 8 Rysunek Planu.PDF 189 KB

Załącznik 9 Rysunek Planu.PDF 164 KB

Załącznik 10 Rysunek Planu.PDF 188 KB

Załącznik 11 Rysunek Planu.PDF 265 KB

Załącznik 12 Rysunek Planu.PDF 277 KB

Załącznik 13 Rysunek Planu.PDF 286 KB

Załącznik 14 Rysunek Planu.PDF 139 KB

Załącznik 15 Rysunek Planu.PDF 150 KB

Załącznik 16 Rysunek Planu.PDF 173 KB

Załącznik 17 Rysunek Planu.PDF 253 KB

Załącznik 18 Rysunek Planu.PDF 171 KB

Załącznik 19 Rysunek Planu.PDF 131 KB

Załącznik 20 Rysunek Planu.PDF 202 KB

Załącznik 21 Rysunek Planu.PDF 150 KB

Załącznik 22 Rysunek Planu.PDF 149 KB

Załącznik 23 Rysunek Planu.PDF 214 KB

Załącznik 24 Rysunek Planu.PDF 238 KB

Załącznik 25 Rysunek Planu.PDF 170 KB

Załącznik 26 Rysunek Planu.PDF 187 KB

Załącznik 27 Legenda.PDF 81 KB

Załącznik 28 Wyrys.PDF 6 298 KB

Załącznik 29.PDF 51 KB

Załącznik 30.PDF 100 KB

 
 
 

 
 

Uchwala_Plan_Nr_XXXVIII_207_06_cz.I.PDF (1.24 Mb)

Uchwala_Plan_Nr_XXXVIII_207_06_cz.II.PDF (797.50 Kb)

Aneks_nr1_zabytki_.PDF (673.00 Kb)

Aneksnr_2_stanowiska_.PDF (46.50 Kb)

Plan_Przec_uzasad_do_uchwaly.PDF (32.50 Kb)

 

RysunekPlanu_00s6.pdf (2.19 Mb)

RysunekPlanu_01s3.pdf (762.81 Kb)

RysunekPlanu_02s4.pdf (1.62 Mb)

RysunekPlanu_03s6.pdf (2.87 Mb)

RysunekPlanu_04s3.pdf (908.48 Kb)

RysunekPlanu_05s3.pdf (1.35 Mb)

RysunekPlanu_06s3.pdf (1.12 Mb)

RysunekPlanu_07s5.pdf (1.66 Mb)

RysunekPlanu_08s3.pdf (949.40 Kb)

RysunekPlanu_09s7.pdf (3.50 Mb)

RysunekPlanu_10s10.pdf (8.24 Mb)

RysunekPlanu_11s11.pdf (5.76 Mb)

RysunekPlanu_12s10.pdf (6.75 Mb)

RysunekPlanu_13s10.pdf (7.89 Mb)

RysunekPlanu_14s10.pdf (4.72 Mb)

RysunekPlanu_15s10.pdf (6.28 Mb)

RysunekPlanu_16s10.pdf (7.05 Mb)

RysunekPlanu_17s10.pdf (5.72 Mb)

RysunekPlanu_18s6.pdf (2.93 Mb)

RysunekPlanu_19s9.pdf (4.35 Mb)

RysunekPlanu_20s9.pdf (3.31 Mb)

RysunekPlanu_21s12.pdf (4.36 Mb)

RysunekPlanu_22s12.pdf (5.27 Mb)

RysunekPlanu_23s9.pdf (3.91 Mb)

RysunekPlanu_24s6.pdf (2.04 Mb)

RysunekPlanu_25s7.pdf (2.97 Mb)

RysunekPlanu_26s5.pdf (2.07 Mb)

 

Zal_2_Studium_s12.pdf (8.16 Mb)

Zalacznik2__uwagi_nieuwzgl.doc (35.50 Kb)

Zalacznik3Finans.doc (23.00 Kb)

Ogłoszenia