Stawki podatku na rok 2021

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,

Nie ulegają zmianie, obowiązuje uchwała NR XII/80/19 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Formularze deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
informacji o gruntach, oraz informacji o lasach dostępne są

 

na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2021 rok
 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 146,38 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 292,75 zł

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 43,3048 zł

 

Wysokość stawek podatku od środków  transportowych na rok 2021, nie ulegają zmianie:
 

UCHWAŁA NR IV/24/18 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych  pozostają bez zmian,

i są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 


Zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległapogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID - 19

 

 

 

 


 

Stawki podatku na rok 2020

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,

Ulegają zmianie na podstawie uchwały NR XII/80/19 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Formularze deklaracji i informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych,
informacji o grumtach, oraz informacji o lasach dostępne są

 

na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2020 rok
 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 146,15 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 292,30 zł

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 42,7328 zł

 

Wysokość stawek podatku od środków  transportowych na rok 2020, nie ulegają zmianie:
 

UCHWAŁA NR IV/24/18 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych  pozostają bez zmian,

i są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 


Stawki podatku na rok 2019

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,

 ulegaja  zmianie na podstawie uchwały Rady Gminy Przeciszów nr III/ 15/18

z dnia 07 grudnia 2018roku

Formularze deklaracji i informacji pozostają bez zmian

 

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2019 rok
 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 135,9 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 271,8 zł

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 42,2356 zł

 

 

Wysokość stawek podatku od środków  transportowych na rok 2019, ulegaja  zmianie na podstawie
 

 

 

Formularze deklaracji -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku.
 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

 

 

Rolnicy, będących właścicielami przyczep (naczep), które związane są wyłącznie z działalnością rolniczą proszeni są o wypełnienie poniższego oświadczenia oraz dostarczenie go do Urzędu Gminy Przeciszów , pok . 3.

 

 


 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 9 listopada 2018r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nastąpiły zmiany w zasadach obliczeń limitu zwrotu podatku w 2019 roku.

 

Limit wynosi:

100, 00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

 

 


 

 

 

 

Stawki podatku na rok 2018

Wysokość stawek podatku na rok 2018 od nieruchomości,

oraz podatku od środków transportowych

nie ulega zmianie i obowiązuje takie same jak w roku 2017.

formularze deklaracji i informacji również pozostają bez zmian (takie same ja w roku 2017).

 

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2018 rok
 za 1 ha przeliczeniowy wynosi 131,225 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 262,45 zł

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 43,3532 zł

 


 

Stawki podatku na rok 2017

 

Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

 

 

 Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

 

Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XI/82/15 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego

 

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2017 rok

za 1 ha przeliczeniowy wynosi 131,10 zł

 

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 262,20 zł

 

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 42,02 zł

 

 

 


 Stawki podatku na rok 2016

 Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

 


 

 

UCHWAŁA NR XI/80/15 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 19 listopada 2015 r w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


 

 

UCHWAŁA NR XI/82/15 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego

 


 

 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych za 1 ha przeliczeniowy wynosi 134,375 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 268,750 zł

 


 

 

 

Stawki podatku na rok 2015

 Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

 


 

 

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


 Uchwała Nr XXIX/215/13 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych za 1 ha przeliczeniowy wynosi 153,43 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 306,85 zł

 


Ogłoszenia