wróc do listy wiadomości

PONE

2018-08-16 11:51:09

 

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Przeciszów- Etap-I”

 

24 sierpnia 2018 roku. został podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie  reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Witolda Kozłowskiego oraz Gminą Przeciszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Przeciszów P. Bogdana Cuber przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Antoniego Wójcickiego na podstawie Uchwały Zarządu nr 775/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zarząd przyznał ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

dotacje w wysokości: 244 500,00 zł, tj. do 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 489 000,00 zł.

Refundacji podlegać będzie:

  1. Wymiana pieców węglowych na nowe – 50%, jednak nie więcej niż 4 500 zł brutto + 20% kosztów kwalifikowanych wymiany starego źródła ciepła na nowe z budżetu Gminy Przeciszów.
  2. Wymiana pieców gazowych na nowe  – 50%, jednak nie więcej niż 7 500 zł brutto + 20% kosztów kwalifikowanych wymiany starego źródła ciepła na nowe z budżetu Gminy Przeciszów.

Efektem ekologicznym zadania jest: likwidacja 36 sztuk pieców/kotłów węglowych o mocy 969 kW i montaż 36 sztuk kotłów węglowych o mocy 775 kW spełniających wymogi Programu PONE, likwidacja 11 sztuk pieców/kotłów węglowych o mocy 317 kW i montaż 11 sztuk kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 253 kW

.

 

 

OPERATOR PROGRAMU - BIERUŃSKA FUNDACJA INICJATYW GOSPODARCZYCH

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia