wróc do listy wiadomości

Pierwsze miejsce GMINY PRZECISZÓW w powiecie oświęcimskim wg Rankingu Rzeczypospolitej!

2021-11-15 13:47:35

Pierwsze miejsce GMINY PRZECISZÓW w powiecie oświęcimskim wg Rankingu Rzeczypospolitej!

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Rzeczpospolita opublikowała XVII edycję rankingu samorządów.

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 17 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek.

Wskaźniki brane pod uwagę podczas oceny to skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Na 1533. gmin wiejskich w Polsce, Przeciszów jest na 87 miejscu, a pierwszy w powiecie oświęcimskim.

 

Gminy wiejskie (1533 gminy):

87. Przeciszów – 45,31 pkt.

196. Polanka Wielka – 37,04 pkt.

1314. Oświęcim gmina – 22,90 pkt.

1495. Osiek – 19,95 pkt.

 

Gminy wiejsko-miejskie (878 gmin):

133. Zator – 52,28 pkt.

138. Brzeszcze – 51,41 pkt.

223. Oświęcim miasto – 46,84 pkt.

315. Chełmek – 43,98 pkt.

393. Kęty– 41,78 pkt.

 

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT.

 

W Małopolsce warto inwestować i korzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – programu pomocy dla inwestorów obsługiwanego przez Krakowski Park Technologiczny.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

  • utworzyć nowy zakład,
  • zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
  • wprowadzić nowe produkty,
  • zmienić proces produkcyjny.

 

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:

  • branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, ,środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, wyposażenia meblowego czy  elementów drewnianych i metalowych).
  • firmy z sektora usług ( informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

 

Kto wydaje decyzję o wsparciu?

Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego (w woj. świętokrzyskim) – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

 

Jaka jest realna pomoc dla przedsiębiorstwa?

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

  • 35% dla dużych
  • 45% dla średnich
  • 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 5 mln zł na zakup gruntu, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 2 750 000 zł do wykorzystania przez 12 lub 15 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (2 750 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

 

Krakowski Park Technologiczny udziela pomocy bez względu na miejsce inwestycji.

 

 

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć

tutaj lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT:

email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 690 950 600 i +48 12 345 32 23

 

Link bezpośredni do dodatkowych informacji na temat PSI: https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

 

Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z ulgi!

 

Ogłoszenia