wróc do listy wiadomości

KONSULTACJE SPOŁECZNE Strategia Rozwoju Gminy Przeciszów

2021-11-16 11:06:06

KONSULTACJE SPOŁECZNE Strategia Rozwoju Gminy Przeciszów na lata 2022 – 2030

Wójt Gminy Przeciszów zaprasza mieszkańców Gminy Przeciszów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów na lata 2022 – 2030

 

 

 

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu uwag stanowiącym załącznik do przedmiotowego ogłoszenia bądź poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod linkiem: https://forms.gle/DMrngUS5xwcefffT7

 

w terminie od 16 listopada 2021 r. do 21 grudnia 2021 r.

Formularze uwag można przesyłać e-mailowo na adres: gmina@przeciszow.pl bądź pisemnie na adres Urzędu: Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów.

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów na lata 2022 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Przeciszów.

 


Do pobrania:

Ogłoszenia