wróc do listy wiadomości

ROLNIKU PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU UPRZĄTNIĘCIA JEZDNI PO PRACACH POLOWYCH!

2021-11-22 14:25:13

ROLNIKU PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU UPRZĄTNIĘCIA JEZDNI PO PRACACH POLOWYCH!
Naniesione przez sprzęt rolniczy błoto oraz inne zanieczyszczenia mogą w znaczącym stopniu obniżyć przyczepność nawierzchni, co w konsekwencji może doprowadzić do powstawania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym do wypadków drogowych.

Art. 91 KW. określa, że za zanieczyszczenie drogi publicznej, które może spowodować niebezpieczeństwo, lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym przysługuje kara grzywny do 1,5 tys. zł lub kara nagany.

To jednak nie koniec negatywnych konsekwencji, jakie mogą spotkać rolnika, który nie usunie z jezdni błota naniesionego przez jego maszynę. W sytuacji, gdy na skutek pozostawionego na drodze błota dojdzie do wypadku, lub kolizji drogowej, rolnik musi się liczyć z odpowiedzialnością karną i cywilno-prawną.

Co istotne, zarządcy drogi po bezskutecznym wezwaniu sprawcy do posprzątania jezdni mogą tę usługę zlecić firmie zewnętrznej, a kosztami tej operacji obciążyć sprawcę.

Ogłoszenia