wróc do listy wiadomości

Przebudowa drogi powiatowej ul. Podlesie - 24.11.2021

2021-11-23 12:03:01

Firma EUROVIA Polska S.A. jako Generalny Wykonawca przebudowy ul. Podlesie w Przeciszowie informuje, iż od dnia 24.11.2021 r. (środa) planowane jest wykonywanie robót związanych z układaniem nowych warstw nawierzchni jezdni (asfaltowanie) na odcinku od skrzyżowania z ul. Sosnową do skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Oświęcimską.

W związku z powyższym w trakcie trwania ww. prac nie będzie możliwości przejazdu ww. odcinkiem drogi, a także dojazdu do przyległych posesji. Przywracanie przejezdności planowane jest każdorazowo po zakończeniu dnia pracy ekip budowlanych. Zastrzegamy jednocześnie, że w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin rozpoczęcia ww. robót może zostać przesunięty.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Ogłoszenia