Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu

Dyżur Całodobowy
tel. 33 844 89 80

email: pczk@powiat.oswiecim.pl
www.pczk.powiat.oswiecim.pl

 

 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu

ul. Zatorska 2

32-600 Oświęcim
tel. 998 lub 112
( 33) 844 89 00
e-mail: kppsposwiecim@straz.krakow.pl
www.psposwiecim.pl
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 2

32-602 Oświęcim
tel. 997
(33) 847 52 80
http://oswiecim.policja.gov.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim
tel.
999
(33) 844 82 00
e-mail: 
sekretariat@szpital.oswiecim.pl
www.szpital.oswiecim.pl


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Oświęcimiu

ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel. (33) 843 09 28

e-mail: oswiecim@wsse.krakow.pl
www.oswiecim.psse.alte.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu
ul. Nideckiego 26

32-600 Oświęcim
tel. (33) 843 29 95

e-mail:  oswiecim.piw@wetgiw.gov.pl
www.piw.oswiecim.pl

Powiatowe Cenrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu

ul. Bema 4
32-600 Oświęcim
tel. (33) 842 23 29
e-mail:
pcpr@powiat.oswiecim.pl
www.pcproswiecim.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Oświęcimiu

ul. Łukasiewicza 4
32-600 Oświęcim
tel. (33) 844 47 25
www.pinb.pl


Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 139
32-600 Oświęcim
tel. (33) 476 01 03
kom. 510 374 573

wsparcie@akcja.pl
www.poik-oswiecim.pl

Ogłoszenia