19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów
o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

 

ZGŁOSZENIE WPISU DO EWIDENCJI

Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (obowiązuje od dnia 30.04.18)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

Formularz CEIDG-1

Załącznik CEIDG-MW

Załącznik CEIDG-RD

Załącznik CEIDG-RB

Załącznik CEIDG-SC

Załącznik CEIDG-PN

Załącznik CEIDG-POPR

Formularze ZUS

Ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

- jak wypełnić  - Formularz ZUS ZUA 

- jak wypełnić  - Formularz ZUS ZZA

- jak wypełnić  - Formularz ZUS ZCNA

- jak wypełnić   -Formularz ZUS ZIUA

- jak wypełnić   -Formularz ZUS ZWUA

2

 

ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3

 

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4

 

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

5

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Wniosek o wydanie duplikatu z prowadzonej działalności gospodarczej

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Rezygnacja ze sprzedaży alkoholu

 

Ogłoszenia