PODATKI

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1.

Podatek od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

UCHWAŁA NR IV/24/18 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2.

Wydawanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

1. Wniosek

2. Oświadczenie

3.

Wydawanie zaświadczeń

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

2. Wniosek o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewid.podatkowej

4.

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

5.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

- załącznik ZIN-1

- załącznik ZIN-2

- załącznik ZIN-3

 

6.

Informacja o gruntach

- Informacja o gruntach

 

- załącznik ZIR-1

- załącznik ZIR-2

- załącznik ZIR-3

7.

Informacja o lasach

- Informacja o lasach

 

- załącznik ZIL-1

- załącznik ZIL-2

- załącznik ZIL-3

8.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

 

- załącznik ZDN-1

- załącznik ZDN-2

9.

Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek rolny DR-1

 

- załącznik ZDR-1

- załącznik ZDR-2

10.

Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek leśny DL-1

 

- załącznik ZDL-1

- załącznik ZDL-2

11.

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wniosek o ulgę z tytułu nabycia

Oświadczenie o otrzymanej wielkosci pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

12.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID - 19

UCHWAŁA NR XV/102/20 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 kwietnia 2020 r

Informacja dotycząca podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

ZGŁOSZENIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI: GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZWIĄZKU PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID – 19

13.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek

Oświadczenie użytkującego/wydzierżawiającego użytki rolne na terenie Gminy Przeciszów.

14.

Zgłoszenie informacji do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Przeciszów

Formularz zgłoszenia obiektu do ewidencji

 

Załącznik nr 1 - opis obiektu

Załącznik nr 2 deklaracja spełniania

Zgłoszenie informacji - o ZMIANIE lub ZAPRZESTANIU

 

Ogłoszenia