Walory turystyczne gminy
 

 

Nordic Walking Park Przeciszów to blisko 30 kilometrów tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Park powstał w wyniku przystąpienia Stowarzyszenia Doliny Karpia do konkursu ofert ”Małopolska Gościnna” . Trasy przeznaczone są zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z nordic walkingiem, jak również dla tych, którzy szukają wyzwań o charakterze sportowym. Trasy zlokalizowane są na terenie gminy Przeciszów.

Nordic Walking Park Przeciszów stanowi sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to tym samym dowolne wydłużanie, skracanie lub zmianę kierunku marszu. Trasy oznakowane są czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji nordic walking. Zawierają ponadto szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walkingu.

Na tablicach zamieszczone zostały również informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni oraz ćwiczeń rozciągających. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, biegaczy czy narciarzy biegowych.

 Trasa nr 1 Przeciszów (zielona) 4,5 km; czas przejścia ok. 50 min

 

Trasa nr 2 Przeciszów (czerwona) 11,2 km; czas przejścia ok. 2 godz.

 

Trasa nr 3 Przeciszów (czarna) 14,2 km; czas przejścia ok. 3 godz.

 

 

 

 

    Obszar gminy jest znakomitą bazą wypadową do zwiedzania okolicznych zabytków i innych atrakcji turystycznych. Miejscowy krajobraz charakteryzuje się dużą ilością wód, począwszy od stawów, a skończywszy na Wiśle stanowiącej północną granicę gminy. 
Tereny bezpośrednio nadwiślańskie są ostoją ptactwa wodnego i doskonałym miejscem do jego obserwacji. 

 

 
Przy trasie Zator - Przeciszów znajduje się osobliwy pomnik przyrody - aleja lipowa. Tworzące ją drzewa liczą ponad 250 lat. 
   


Do najciekawszych zabytków należą: 

 

 

 

 

 

  

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie - zbudowany w latach 1816 - 1818 przez arch. Józefa Heintzego na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni, murowany, barokowo-klasycystyczny, jednonawowy z kwadratową wieżą w faliście wygiętej elewacji zachodniej, utrzymany w tradycjach barokowej architektury sakralnej.  Ołtarze pochodzą z okresu budowy kościoła, chrzcielnica z II połowy XVI stulecia, dzwon z 1549 roku. Ciekawostką jest ambona w kształcie łodzi pochodząca z kościoła dominikanów w Oświęcimiu. 

 

 

 

 

 

  


Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia N. P. Marii w Piotrowicach - postawiony w 1895 roku na miejscu drewnianego z końca XVII stulecia. Cenna rzeźba Piety z początku XV wieku, a także posąg Chrystusa upadającego pod krzyżem ( prawdopodobnie z II połowy XVIII wieku).

  


Budynek starej plebani w Przeciszowie -  murowany, wzniesiony w 1797 roku. Stanowił dobry przykład dawnego budownictwa o charakterze klasycystycznego dworku wiejskiego, był zachowany w pierwotnym układzie przestrzennym, podziałach fasad, nakryty dachem łamanym tzw. "polskim". Obiekt został rozebrany i nie istnieje fizycznie w terenie.

  Zagroda w Przeciszowie-Łowiczkach - powstała w I połowie XIX wieku. Jest to chałupa drewniana konstrukcji zrębowej, szerokofrontowa o rzucie wydłużonego prostokąta, centralnie usytuowana część mieszkalna, spichlerz - stryszek. Piwnica murowana z cegły. Spichlerz nad piwnicą drewniany, konstrukcji zrębowej. Stajnia murowana. Stodoła na północ od chałupy, dach czterospadowy. Zagroda otoczona częściowo sztachetowym płotem. Zagroda składa się z obiektów o dużej wartości zabytkowo-etnograficznej z bardzo dobrze zachowanymi cechami dziewiętnastowiecznych obiektów mieszkalnych i gospodarczych grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich.

 

 

  Cmentarze Komunalne w Przeciszowie i w Piotrowicach.

 

 


  Kapliczka murowana św. Jana Nepomucena - przy ulicy Krakowskiej w Przeciszowie z XIX wieku .

  Kapliczka murowana nad rzeką Bachórz - przy ulicy Cichej w Przeciszowie z II połowy XIX wieku.

  Kapliczka murowana - przy ulicy Podlesie w Przeciszowie z przełomu XIX i XX wieku.

  Kapliczka murowana - przy ulicy Długiej 72 w Przeciszowie z końca XIX wieku.

  Kapliczka murowana - w Piotrowicach z początku XX wieku.

  Kapliczka murowana - w Piotrowicach z 1913 roku.

  Kapliczka murowana - w Piotrowicach z 1881 roku

  Spichlerz drewniany - w zabudowaniach plebani parafii rzymsko-katolickiej w Przeciszowie, położony przy ulicy Cichej.

  Budynek administracyjny murowany w zespole podworskim - pochodzący z II połowy XIX wieku, użytkowany przez RSP w Przeciszowie.

  Gorzelnia murowana w zespole podworskim - przebudowana w latach 60-tych XX wieku na wylęgarnie drobiu, użytkowana przez RSP w Przeciszowie.

  Obora murowana w zespole podworskim z XIX wieku.

  Stodoła murowana w Zespole podworskim z XIX wieku.

  Spichlerz murowany w zespole podworskim z XIX wieku.

 

 

  Budynek murowany dworca kolejowego - z 1883 roku, położony przy ulicy Kolejowej 8.

  Budynek drewniany magazynu kolejowego - z początku XX wieku.

  Budynek mieszkalny murowany (dawna rządcówka) - z około 1860 roku, własność RSP w Przeciszowie.

  Poza już wymienionymi istnieje cała grupa budynków będących własnością prywatną a zaliczanych do dóbr kultury nieruchomych. Grupę tę tworzą domy murowane i drewniane oraz zabudowa gospodarcza.

 

 

 

Ogłoszenia