Herb Gminy Przeciszów

Herb to ustalony według określonych zasad zwanych sztuką heraldyczną znak osoby, wspólnoty rodzinnej (rodziny lub rodu), wspólnoty terytorialnej: politycznej (państwa) lub samorządowej (województwa, powiatu, miasta, gminy), bądź wspólnoty zawodowej (cechów i korporacji, jak np. uniwersytety i inne szkoły wyższe) czy wspólnoty kościelnej (kapituły, zakony, klasztory). Ponieważ pierwotnie, czyli w dojrzałym średniowieczu, był przede wszystkim znakiem bojowo-rozpoznawczym, stąd też sztuka heraldyczna przewiduje dla niego postać godła umieszczonego w polu tarczy i oba te elementy każe barwić podstawowymi i kontrastowymi barwami.

Przy projektowaniu Herbu Gminy Przeciszów wykorzystane były:

  • Najdawniejsze stosunki własnościowe na terenie gminy Przeciszów;
  • Historyczne związki gminy z sąsiednim Zatorem;
  • Miejscowa tradycja historyczna (zabójstwo Jana (Janusza) V, księcia zatorskiego przez Wawrzyńca Myszkowskiego.

Ponieważ wieś Przeciszów oraz pobliskie stawy należały przez wiele lat (od 1 połowy XV w. aż do 1620r) do rodziny Myszkowskich postanowiono w herbie gminy Przeciszów nawiązać do herbu Jastrzębiec tej właśnie rodziny.  Herb ten przedstawia w polu błękitnym podkowę srebrną na opak z takim też krzyżem kawalerskim pośrodku; w klejnocie srebrny jastrząb o złotym dziobie i szponach. Uznano, że lepiej będzie sięgnąć nie po godło, lecz po jego klejnot, ponieważ jest to tzw. Klejnot mówiący (herb nazywa się tak samo jak klejnot tj. Jastrzębiec)  przez co będzie on bardziej zrozumiały przez współczesnych mieszkańców gminy od podkowy z krzyżem, które występowały w wielu herbach szlacheckich zatem ich identyfikacja wymaga specjalistycznej wiedzy.

Klejnot wraz herbem Myszkowskich

W herbie Gminy Przeciszów postanowiono połączyć motyw z herbu Jastrzębiec Myszkowskich, czyli jego klejnot przedstawiający srebrnego jastrzębia z motywem zaczerpniętym z herbu Zatora, tj. z dwoma mieczami.  Ponieważ Herb Zatora przedstawia w polu czerwonym trzy miecze, dokonano tutaj tzw. uszczerbienia, czyli odjęcia jednego miecza, na znak historycznej i heraldycznej „młodszości” Przeciszowa.

Herb Zatora

Miecze w herbie Przeciszowa są jednak nawiązaniem nie tyko do herbu  Zatora, lecz także do faktu zabójstwa mieczem ostatniego władcy księstwa Zatorskiego Jana (Janusza) V przez Wawrzyńca Myszkowskiego 17 IX 1523r. Ponieważ Wawrzyniec Myszkowski zabił księcia Mieczem przyjęto jako wzorce plastyczne dla mieczy Herbu Przeciszowa późnogotyckie miecze z przełomu XV/XVI w.

 

Herb Przeciszowa

Poprawny opis heraldyczny herby Przeciszowa powinien brzmieć:

Herb gminy Przeciszów przedstawia w polu czerwonym dwa srebrne miecze sztychami do siebie,
 o rękojeściach złotych między którymi srebrny jastrząb o dziobie i szponach złotych.

 

Do pobrania:

Ogłoszenia