Obszar gminy jest znakomitą bazą wypadową do zwiedzania okolicznych zabytków i innych atrakcji turystycznych. Miejscowy krajobraz charakteryzuje się dużą ilością wód, począwszy od stawów, a skończywszy na Wiśle stanowiącej północną granicę gminy. 
Tereny bezpośrednio nadwiślańskie są ostoją ptactwa wodnego i doskonałym miejscem do jego obserwacji. 

 

 
Przy trasie Zator - Przeciszów znajduje się osobliwy pomnik przyrody - aleja lipowa. Tworzące ją drzewa liczą ponad 250 lat. 
   


Do najciekawszych zabytków należą: 

 

 

 

 

 

  

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie - zbudowany w latach 1816 - 1818 przez arch. Józefa Heintzego na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni, murowany, barokowo-klasycystyczny, jednonawowy z kwadratową wieżą w faliście wygiętej elewacji zachodniej, utrzymany w tradycjach barokowej architektury sakralnej.  Ołtarze pochodzą z okresu budowy kościoła, chrzcielnica z II połowy XVI stulecia, dzwon z 1549 roku. Ciekawostką jest ambona w kształcie łodzi pochodząca z kościoła dominikanów w Oświęcimiu. 

 

 

 

 

 

  


Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia N. P. Marii w Piotrowicach - postawiony w 1895 roku na miejscu drewnianego z końca XVII stulecia. Cenna rzeźba Piety z początku XV wieku, a także posąg Chrystusa upadającego pod krzyżem ( prawdopodobnie z II połowy XVIII wieku).

  


Budynek starej plebani w Przeciszowie -  murowany, wzniesiony w 1797 roku. Stanowił dobry przykład dawnego budownictwa o charakterze klasycystycznego dworku wiejskiego, był zachowany w pierwotnym układzie przestrzennym, podziałach fasad, nakryty dachem łamanym tzw. "polskim". Obiekt został rozebrany i nie istnieje fizycznie w terenie.

  Zagroda w Przeciszowie-Łowiczkach - powstała w I połowie XIX wieku. Jest to chałupa drewniana konstrukcji zrębowej, szerokofrontowa o rzucie wydłużonego prostokąta, centralnie usytuowana część mieszkalna, spichlerz - stryszek. Piwnica murowana z cegły. Spichlerz nad piwnicą drewniany, konstrukcji zrębowej. Stajnia murowana. Stodoła na północ od chałupy, dach czterospadowy. Zagroda otoczona częściowo sztachetowym płotem. Zagroda składa się z obiektów o dużej wartości zabytkowo-etnograficznej z bardzo dobrze zachowanymi cechami dziewiętnastowiecznych obiektów mieszkalnych i gospodarczych grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich.

 

 

  Cmentarze Komunalne w Przeciszowie i w Piotrowicach.

 

 


  Kapliczka murowana św. Jana Nepomucena - przy ulicy Krakowskiej w Przeciszowie z XIX wieku .

  Kapliczka murowana nad rzeką Bachórz - przy ulicy Cichej w Przeciszowie z II połowy XIX wieku.

  Kapliczka murowana - przy ulicy Podlesie w Przeciszowie z przełomu XIX i XX wieku.

  Kapliczka murowana - przy ulicy Długiej 72 w Przeciszowie z końca XIX wieku.

  Kapliczka murowana - w Piotrowicach z początku XX wieku.

  Kapliczka murowana - w Piotrowicach z 1913 roku.

  Kapliczka murowana - w Piotrowicach z 1881 roku

  Spichlerz drewniany - w zabudowaniach plebani parafii rzymsko-katolickiej w Przeciszowie, położony przy ulicy Cichej.

  Budynek administracyjny murowany w zespole podworskim - pochodzący z II połowy XIX wieku, użytkowany przez RSP w Przeciszowie.

  Gorzelnia murowana w zespole podworskim - przebudowana w latach 60-tych XX wieku na wylęgarnie drobiu, użytkowana przez RSP w Przeciszowie.

  Obora murowana w zespole podworskim z XIX wieku.

  Stodoła murowana w Zespole podworskim z XIX wieku.

  Spichlerz murowany w zespole podworskim z XIX wieku.

 

 

  Budynek murowany dworca kolejowego - z 1883 roku, położony przy ulicy Kolejowej 8.

  Budynek drewniany magazynu kolejowego - z początku XX wieku.

  Budynek mieszkalny murowany (dawna rządcówka) - z około 1860 roku, własność RSP w Przeciszowie.

  Poza już wymienionymi istnieje cała grupa budynków będących własnością prywatną a zaliczanych do dóbr kultury nieruchomych. Grupę tę tworzą domy murowane i drewniane oraz zabudowa gospodarcza.

 

Ogłoszenia