Zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID - 19

UCHWAŁA NR XV/102/20 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 kwietnia 2020 r

Informacja dotycząca podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

ZGŁOSZENIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI: GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZWIĄZKU PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID – 19

Ogłoszenia