Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Ewidencja ludności Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O UTRACIE  DOWODU OSOBISTEGO

 

Wymagane dokumenty:

Pisemne zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Opłaty:

 

Zaświadczenie jest wolne od opłaty skarbowe

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 294 wew. 38

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Uwagi:

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O UTRACIE  DOWODU OSOBISTEGO

Wymagane dokumenty:

Pisemne zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Opłaty:

 

Zaświadczenie jest wolne od opłaty skarbowe

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 294 wew. 38

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Uwagi:

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego

Ogłoszenia